Kalkulačky kruhu

Použite kalkulačky dole a vyberte si výpočet, ktorý potrebujete. Môžete tam nájsť vzorce, náčrt a praktické využitie výpočtov.

Circle area calculator, circumference
Circle area calculator, circumference
Circle segment calculator
Circle segment calculator
Circle sector calculator
Circle sector calculator

Definícia kruhu

Kruh je množina bodov v rovine, ktorých vzdialenosť od jedného bodu (stredu kruhu) je menšia, alebo rovnaká ako pevné kladné číslo (nazývané radius).

Výpočty kruhu

Použi kalkulačky na výpočet polomeru, priemeru, obvodu, plochy, tetivy, oblúku, kruhového výseku a kruhového odseku.